Menu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r.  wnioski  o ustalenie prawa do:

- świadczenia wychowawczego (500+)

- zasiłku rodzinnego

- specjalnego zasiłku opiekuńczego

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

będą przyjmowane na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w budynku Urzędu Gminy Mogilany na I piętrze w holu przed salą kulturowo – wystawową.

 

Wnioski można także  składać w formie elektronicznej poprzez:

Świadczenie wychowawcze

Portal Emp@tiaempatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
Portal ZUS – pue.zus.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
Systemy bankowości elektronicznej (zapytaj w swoim banku lub odwiedź stronę internetową);
ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).

Zasiłki rodzinne  oraz świadczenia                   z  funduszu alimentacyjnego

Portal Emp@tiaempatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);

ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).

Wnioski można  również przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2; 32-031 Mogilany

 
Wzory wniosków do pobrania:

świadczenia wychowawcze 500+

pliki do pobrania:

 
załączniki
ZSW-01
ZSW-03
 
zasiłki rodzinne
pliki do pobrania:
 
SR-1Z
załączniki
ZSR-07
ZSR-06
 
specjalny zasiłek opiekuńczy
pliki do pobrania:
 
wniosek
SR-4Z
załączniki
ZSR-07
ZSR-06 
 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
pliki do pobrania:
 
wniosek  
FA-1Z
załączniki
ZFA-03
ZFA-05


Zestawienie terminów wnioskowania i wydawania decyzji  na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
(dotyczy tylko wniosków, które zostały wypełnione prawidłowo i dołączono do nich komplet wymaganych dokumentów)

Wniosek Decyzja i wypłata
Świadczenia rodzinne do dnia 31 sierpnia do dnia 30 listopada
od dnia 1 września do dnia 31 października do dnia 31 grudnia
od dnia 1 listopada do 31 grudnia do ostatniego dnia lutego następnego roku
Fundusz alimentacyjny do dnia 31 sierpnia do dnia 31 października
od dnia 1 września do dnia 30 września do dnia 30 listopada
od dnia 1 października do dnia 31 października do dnia 31 grudnia
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia do ostatniego dnia lutego następnego roku
Świadczenie wychowawcze do dnia 31 sierpnia do dnia 31 października
od dnia 1 września do dnia 30 września do dnia 30 listopada
od dnia 1 października do dnia 31 października do dnia 31 grudnia
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada do dnia 31 stycznia następnego roku
od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia do ostatniego dnia lutego następnego roku

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: