Menu

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-Etap I”

6 września 2017 Wójt Gminy Mogilany Pan Piotr Piotrowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Wandą Gąsior podpisali umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj- Etap I”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Dział 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – zit, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
W imieniu Województwa Małopolskiego umowę podpisali Wicemarszałkowie: Stanisław Sorys i Wojciech Kozak.

Są to kolejne środki unijne pozyskane przez Wójta Piotrowskiego na budowę kanalizacji w naszej Gminie. Kwota pozyskanych środków unijnych to 3 212 258,98 zł. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu, który wyłoni wykonawcę tej inwestycji.

Prace nad budową sieci kanalizacja sanitarna w miejscowości Gaju będą prowadzone w następujących ulicach: Wzgórze, Szkolna, Lipowa, Parkowa, części ul. Bema (od ul. Parkowej do mostu), Akacjowa, Maryjna, Wąska, Kotarbówki, Leśny Stok, Grzmiąca, Wąwozowa oraz w okolicy ul. Zdrojowej w Lusinie.
 
W ramach zadania zostanie wykonane ok 7,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg. Wykonana sieć umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej 131 budynków.

Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 30.09.2018 r.

Budowa kanalizacji w gminie to jedno z zadań priorytetowych realizowanych przez Wójta Piotrowskiego.
 
podpisanie um kaliza gaj

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: