Menu

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego

Miło nam Państwa poinformować, że projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach znalazł się na liście zadań zakwalifikowanych do głosowania  
w ramach Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego. Projekt polega na rozbudzeniu zainteresowania folklorem, tradycjami, obrzędami
i zwyczajami występującymi na terenach wiejskich.
 
W ramach zadania planowane są następujące działania:
1.    Cykl warsztatów edukacyjnych z zakresu: nauki tańców ludowych, rękodzieła artystycznego, ludowych tradycji, zwyczajów, obrzędowości i symboliki świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
2.    Zakup elementów stroju ludowego dla członków Zespołu Regionalnego „Mogilanie”.
3.    Zakup 10 zestawów piknikowych i 2 namiotów.
4.    Piknik pn. „Spotkanie z folklorem”  połączony z przeglądem konkursowym zespołów folklorystycznych i kapel  ludowych.
 
Celem projektu jest podniesienie świadomości kulturowej, przekazanie tradycji i lokalnych zwyczajów by ocalić od zapomnienia skarby rodzimej kultury ludowej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa wsi podkrakowskiej. Projekt opiera się na wykorzystaniu folkloru i tradycji regionalnej kultywowanej przez mieszkańców regionu do zwiększenia ich aktywności społecznej i kulturalnej. Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, lepszego poznania tradycji oraz umożliwi udział w jej kultywowaniu.
 
Koszt realizacji zadania: 100 000 zł.
 
Na realizacji projektu skorzystają:
•    przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany,
•    Zespół Regionalny „Mogilanie”,
•    uczestnicy z terenu powiatu krakowskiego.
 
Głosowanie potrwa od 25 września do 13 października.
 
Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos na dowolne zadanie ze swojego subregionu: Krakowski Obszar Metropolitalny.
Głosować może każdy kto ukończył 16 lat i mieszka na terenie powiatu krakowskiego ( bez m. Kraków), miechowskiego, proszowickiego lub  wielickiego
 – nie musi być zameldowany !
 
Głosować można:
•    przez internet  www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie
•    przez wypełnienie karty do głosowania – karty dostępne w placówkach oświatowych na terenie gminy, Urzędzie Gminy Mogilany, w GOK-u  lub
www.bo.malopolska.pl/index.php/zadania

PROSIMY  PAŃSTWA  O  ZAGŁOSOWANIE  NA  NASZ  PROJEKT
o nazwie: „Mój region, moje korzenie. Uchronić od zapomnienia”
na liście zadań dopuszczonych do głosowania pod kodem zadania:  KOM04
 
Budzet obywatelski

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: