Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Oświatowo-Społecznej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
28 września 2017 r. o godz. 7.15 
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Proponowany porządek obrad:

Dyskusja i zaopiniowanie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XVII/227/2017  Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie;
3.    stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gaju, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gaju;
4.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Konarach;
5.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Libertowie;
6.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie;
7.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach;
8.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani;
9.    zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
10.    ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany.
 

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Staszczak                        
                                
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: