Menu

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu
2 października 2017 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. 
 
Wniosek o zwołanie sesji złożył Wójt Gminy Mogilany w dniu 28.09.2017 r. w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016.446 z późn. zm.).
 
Proponowany porządek obrad:

I. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany- Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina”;
2. zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap I”.
                                    
                    
                                Przewodniczący rady
                                  Grzegorz Stokłosa
                
                                    
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: