Menu

PROJEKT „MAŁOPOLSKA NIANIA”

Małopolska Niania- to kolejny pionierski projekt przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w obszarze wspierania rodziny, który jest realizowany we współpracy z samorządami lokalnymi. Projekt ma na celu wsparcie pracujących rodziców dzieci do 3 r. ż. poprzez zapewnienie im dofinansowania do zatrudnienia najbardziej preferowanej przez nich formy opieki nad dziećmi do lat 3 tj. zatrudnienia niani.

Pilotaż, do którego samorząd zaprosił 30 gmin z Małopolski z najtrudniejszą sytuacją pod względem zapewnienia opieki najmłodszym (m.in. najsłabszy dostęp do żłobków ) umożliwi zatrudnienie 92 niań, a środki na jego realizację przekroczyły milion złotych ( 920 tys. pochodzi z budżetu województwa, a 460 tys. zł z budżetu gmin).

Ostatecznie w projekcie udział wezmą 23 gminy, tj. Alwernia, Biecz, Bukowina Tatrzańska, Chełmiec, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Dobczyce,Grybów,Kęty, Korzenna,Krynica-Zdrój, Krzeszowice,Łącko,Mogilany, Mszana Dolna,Nowy Targ, Oświęcim,Skawina, Stary Sącz,Świątniki Górne,Wadowice, Wielka Wieś i Wojnicz. To właśnie na terenie tych gmin rodzice biorący udział w programie będą mogli wybrać osobę, której powierzą pod opiekę dziecko, a na sfinansowanie wynagrodzenia otrzymają wsparcie w wysokości 1500 zł/mc ( niezależnie od liczby dzieci w rodzinie) w formie świadczenia rodzinnego pn. „Małopolska Niania”.Projekt na poziomie województwa koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 
W Gminie Mogilany Projekt „Małopolska Niania” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach.

Rada Gminy Mogilany podjęła Uchwałę nr XXXIII/284/2017  w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania”oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany.

Uchwała nr XXXIII/284/2017 z dnia 28 września 2017 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Etap rekrutacji do niniejszego Projektu rozpocznie się 16 października 2017 r. O zakwalifikowaniu rodzin do Projektu będzie decydowała również kolejność złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Uchwała, wraz z załącznikami zostanie zamieszczona m.in. na stronie internetowej Gminy Mogilany. Druki wniosku o udział w projekcie będzie można również pobrać w Urzędzie Gminy Mogilany, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach lub ze strony internetowej wymienionych Urzędów.
 
1. MalopolskaNiania

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: