Menu

Odnawialne źródła energii w Gminie Mogilany – informacja nt. postępu prac

Gmina Mogilany przystąpiła do przygotowywania wniosku o dofinansowanie w konkursie otwartym w dn. 29 września 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 
W celu zwiększenia efektu ekologicznego i co za tym idzie szans uzyskania dofinansowania projekt pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” jest przygotowywany w Partnerstwie z pięcioma innymi Gminami: Czernichów, Liszki, Skawina i Świątniki Górne. Liderem i koordynatorem Projektu jest Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” z Radziszowa, wyłoniony został doświadczony wykonawca, który na podstawie danych z gmin opracuje pełną dokumentację - firma Planergia z Katowic. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem aplikacji, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony zgodnie z harmonogramem, tj. do 30 listopada 2017.

W pierwszej połowie roku odbyły się spotkania z zainteresowanymi osobami, zebrano ankiety i zostały przeprowadzone inspekcje techniczne, łącznie zakwalifikowano 112 mieszkańców Gminy Mogilany. Ww. dokumenty (ankieta, inspekcja techniczna) są kluczowe do wymaganych we wniosku o dofinansowanie analiz, wskaźników, wpływu na środowisko, budżetu, etc.
 
W ramach przygotowywanego projektu dofinansowaniem mają zostać objęte:
- instalacje fotowoltaiczne
- instalacje solarne
- powietrzne pompy ciepła
- kotły na biomasę.
 
Pracownicy Urzędu Gminy Mogilany kontaktują się z niektórymi zakwalifikowanymi mieszkańcami aby uzupełnić ewentualne brakujące informacje techniczne.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018.

Informacji udziela Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Funduszy, tel. +12 270 10 73 w. 245, 249.
 
OZE

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: