Menu

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

Zaproszenie na posiedzenie
Komisji Gospodarczo-Komunalnej
Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
3 listopada 2017 r. o godz. 9.00  
w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
 
Proponowany porządek obrad:

    I. Informacja na temat możliwości zagospodarowania terenu oraz wykorzystania      źródeł siarkowych w miejscowości Lusina.
    II. Informacja kierowników referatów UG oraz jednostek organizacyjnych w zakresie     złożonych wniosków do p. Wójta do projektu budżetu na 2018 rok oraz nowych zadań     do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
    III. Sprawy bieżące.
 
 
 
                                
                            Przewodniczący komisji
                                  Grzegorz Malik

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: