Menu

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie, insp. Krzysztof Król, zaprasza na II cykl debat społecznych

W związku z realizacją wytycznych, Komendanta Głównego Policji w sprawie zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, w marcu 2017 roku, zainicjowałem przeprowadzenie cyklu debat społecznych, poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.
 
Do czerwca odbyło się 17 spotkań z mieszkańcami wszystkich gmin powiatu krakowskiego. Podczas rozmów, w których wzięli udział również przedstawiciele samorządów lokalnych, przyjąłem od obywateli postulaty, służące wyeliminowaniu wskazanych zagrożeń i tym samym przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie zapewniłem, że sprawozdanie z realizacji powziętych zadań, zostanie przedstawione obywatelom w drugim półroczu 2017 roku, podczas drugiego cyklu debat społecznych. Spotkania z lokalnymi społecznościami planuję przeprowadzić we wszystkich gminach powiatu krakowskiego w okresie od 11 września br. do 27 listopada br.
 
Z przyjemnością informuję, iż podczas debat towarzyszyć nam będą również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dla których promowanie bezpiecznych zachowań stanowi także priorytet.
 
Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w cyklu debat  poświęconych lokalnemu bezpieczeństwu,  których harmonogram w załączeniu przedstawiam.
 
 
                                                                           Komendant Powiatowy Policji w Krakowie
                                                                           insp. Krzysztof Król
 
 
HARMONOGRAM 18 ZAPLANOWANYCH DEBAT:
 
    KP ŚWIĄTNIKI GÓRNE:
   - 23.11.2017 r. godz. 17.00 – CK w Świątnikach Górnych
    - 27.11.2017 r. godz. 17.00 – SP w Konarach
     
    KP SKAŁA:
    - 20.09.2017 r. godz. 18.00 - OSP w Skale
    - 25.09.2017 r. godz. 17.00 - ZS nr 1 w Sułoszowej
    - 11.10.2017 r. godz. 17.00 - OSP w Iwanowicach
     
    KP ZABIERZÓW:
    - 20.10.2017 r. godz. 18.00 - SP w Piekarach
    - 27.10.2017 r. godz. 18.00  - SCKiP w Zabierzowie
     
    KP ZIELONKI:
    - 21.09.2017 r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Zielonkach
    - 12.10.2017 r. godz. 17.00– Urząd Gminy w Michałowicach
    - 09.11.2017r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Szycach
     
    KP SŁOMNIKI:
    - 22.09.2017 r. godz. 18.00 – OSP w Goszczy
    - 29.09.2017 r. godz. 17.00  - OSP w Niedźwiedziu
    - 24.10.2017 r. godz. 17.00 – ZS w Igołomi
     
    KP KRZESZOWICE:
    - 11.09.2017 r. godz. 17.00 – Urząd Gminy w Czernichowie
    - 06.10.2017 r. godz. 17.00 – LO w Krzeszowicach
    - 16.11.2017 r. godz. 17.00 – Biblioteka w Jerzmanowicach
     
    KP SKAWINA:
    - 13.10.2017r. godz. 17.00 – Dom Ludowy w Jaśkowicach
    - 08.11.2017r. godz. 17.00 - Pałacyk „Sokół” w Skawinie
   

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: