Menu

Wyniki rekrutacji do Projektu „Małopolska Niania”

Wójt Gminy Mogilany uprzejmie informuje, że Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny i wyboru rodzin , które otrzymają świadczenie w ramach Projektu „Małopolska Niania”.Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mogilany z dnia 28.09.2017 r. nr  XXXIII/284/2017 w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Mogilany nr 166/2017 z dnia 30 października 2017 r dokonała oceny i wyboru rodzin do otrzymania świadczenia.

Wnioski o udział  w Projekcie „Małopolska Niania” w okresie od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany oraz Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach złożyło 8 rodzin.

Wymogi formalne spełniły tylko dwa wnioski, które zostały poddane ocenie merytorycznej.

Do uczestnictwa w Projekcie „ Małopolska Niania” zakwalifikowanych zostało dwóch Uczestników mających największą liczbę punktów uzyskanych na podstawie oceny złożonych dokumentów rekrutacyjnych – wg kryteriów określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 
Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „ Małopolska Niania”:
1.    Magdalena i Sławomir Ożóg
2.    Magdalena Strzebońska Jasińska, Rafał Jasiński .
 
Przechwytywanie
 
 
logo niania

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: