Menu

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Mogilany

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Mogilany
która odbędzie się w dniu:
14 listopada 2017 r. o godz. 8.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.


Termin Sesji zwołany zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Gminy Mogilany.

Proponowany porządek obrad:
I.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku;
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2017 – 2024;
3.    w zmiany do uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015 roku, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mogilany a Powiatem Krakowskim w sprawie wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia –          w ramach programu „badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020”.
II.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.                                            
                            
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa
 
                                
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest
zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
 mu brania udziału w pracach organów gminy.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: