Menu

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne i szkoleniowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W związku z faktem, że w grudniu 2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa planuje rozpocząć przyjmowanie wniosków na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, w jej imieniu zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów na bezpłatne spotkania: informacyjno – konsultacyjne oraz szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w tym zakresie.

O dokładnym terminie naboru wniosków zostaną Państwo poinformowani z 14-stodniowym wyprzedzeniem. Prosimy o śledzenie strony internetowej www.bliskokrakowa.pl oraz o pozostawanie w kontakcie z pracownikami biura LGD.

Spotkania odbędą się we wtorek, 21 listopada 2017 roku w godz. 15.00 - 19.00 w Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich (I piętro)
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (siedziba LGD Blisko Krakowa)

Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie rejestracji poprzez formularz on-line dostępny na załączonym zaproszeniu lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem LGD (12/ 256-02-31). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia.

Rejestracja trwa od 13 do 17 listopada 2017 r.

W trakcie spotkań omówione zostaną szczegółowo zasady pozyskiwania dotacji oraz oceny i wyboru operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczych, a także - w ramach wspierania beneficjentów w realizacji projektów - omówione zostaną podstawowe zasady wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz formularza biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Spotkania są bezpłatne i mają charakter ogólnodostępny.

Pełną treść zaproszenia, formularz rejestracyjny oraz harmonogram spotkania znajdziecie Państwo TUTAJ

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: