Menu

WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH METROPOLITARNY PROGRAM PROMOCJI POSTAW NISKOEMISYJNYCH

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że zakończyliśmy nabór wniosków do głównej listy osób wnioskujących o przystąpienie do programu „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” dofinansowanie w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewanych mieszkań.
 
UWAGA! Osoby zainteresowane wymianą starego źródła ciepła na nowy, ekologiczny piec na biomasę zachęcamy do zapisywania się do programu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, który przygotowywany jest w Partnerstwie z pięcioma innymi Gminami: Czernichów, Liszki, Skawina i Świątniki Górne. Liderem i koordynatorem Projektu jest Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” z Radziszowa. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem aplikacji. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony zgodnie z harmonogramem, tj. do 30 listopada 2017.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod adresem: http://mogilany.pl/gmina-mogilany/aktualnosci/informacje-urzedu-gminy/1466-odnawialne-zrodla-energii-w-gminie-mogilany-informacja-nt-postepu-prac * jak również bezpośrednio w Urzędzie - pokój 9A (nowa część budynku). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (12) 270 – 10 – 13 wew. 249.

Nie warto zwlekać z decyzją, liczy się kolejność zgłoszeń!

*Limity na pozostałe instalacje (instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, powietrzne pompy ciepła) zostały wyczerpane

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: