Menu

Zgłoszenia kandydatów do wyborów uzupełniających na sołtysa w Mogilanach

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13.11.2017r. do 22.11.2017r. Gminna Komisja Wyborcza  przyjmuje  zgłoszenia kandydatów do wyborów uzupełniających na sołtysa w Mogilanach.  
 
Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej 20 wyborców. Do zgłoszenia należy również dołączyć  zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej.  
 
Więcej informacji na temat zasad i trybu wyboru sołtysa mogą Państwo przeczytać w Statucie Sołectwa Mogilany .
 
Poniżej  przekierowanie do:
 
 - Statut Sołectwa Mogilany
 - Informacje i druki dotyczące przeprowadzenia wyborów

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: