Menu

Informacja

W związku ze złożoną w dniu 7 grudnia 2017r. przez Radnego Pana Grzegorza Stokłosę rezygnacją  z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany, jak również złożonymi w tym samym dniu rezygnacjami Radnych – Pani Renaty Strzebońskiej i Pani Joanny Nowickiej z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mogilany informuje się, że zgodnie z przepisem art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. , poz. 1875) w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.  

Sama rezygnacja Przewodniczącego  Rady Gminy nie wywiera zatem bezpośrednich skutków prawnych w postaci wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy. W takim przypadku, Przewodniczący Rady Gminy po złożeniu swojej rezygnacji, mając na uwadze interes Gminy Mogilany i Jej Mieszkańców, powinien niezwłocznie zwołać sesję Rady Gminy w celu przyjęcia przez Radę Gminy złożonej rezygnacji (przegłosowania) oraz dokonania wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy.

Sprawne przeprowadzenie powyższej procedury, tj. przyjęcie przez Radę Gminy rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy oraz dokonanie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy, przywróci bowiem funkcjonowanie Rady Gminy oraz wykonywanie przez tę Radę ustawowych zadań publicznych, w tym uchwalenie budżetu, co jest oczywiste i  winno nastąpić niezwłocznie.

Obecny stan rzeczy, a tym bardziej długotrwałe jego utrzymywanie, godzi natomiast w dobro Lokalnej Społeczności i samej Gminy.
 
 
 
                                                                                                                Piotr Piotrowski
                                                                                                            Wójt Gminy Mogilany
                            

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: