Menu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych

Wójt Gminy Mogilany ogłasza wybór i wyniki konkursu w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r.

Powierza się realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków na kwotę 107 415 zł.

Zarządzenia w BIP – Zarządzenie Wójta gminy Mogilany Nr 208/2017 z 29 grudnia 2017 r.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: