Menu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Mogilany w okresie od stycznia 2018 roku do grudnia

Wójt Gminy Mogilany ogłasza wybór i wyniki konkursu w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Mogilany w okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku.
Powierza się realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Mogilany w okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków na kwotę 139 660 zł.

Zarządzenie Wójta gminy Mogilany Nr 209/2017 z 29 grudnia 2017 r.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: