Menu

Przekazanie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych

12 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Mogilany odbyło się przekazanie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystkie jednostki z terenu Gminy dostały torby ratownicze PSP R1 z deską ratowniczą i szynami Kramera. Strażacy z Konar i Mogilan otrzymali również defibrylatory z kluczem pediatrycznym. W uroczystości brali udział Komendanci, Prezesi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup sprzętu jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz ze środków Gminy Mogilany. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 30 000,00 zł.
 
 
1.
03-5
01-2
02-6
04-4
05-3
07-7
08-8
09-9
10-10
 
logo UG i Min.Sprawiegliwości
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: