Menu

Przebudowa drogi powiatowej - ul.Świątnicka

Wójt Gminy Mogilany informuje, ze rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej 2239K-ul.Świątnicka ( od drogi Krajowej do granicy z gminą Świątniki Górne). Zadanie obejmuje m.in. przebudowę konstrukcja jezdni drogi, budowę chodników, peronów i zatok autobusowych, poboczy, przebudowę zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę kanalizacji opadowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci teletechnicznej, wycinkę drzew i krzewów, montaż pionowego i poziomego oznakowania. Wykonawcą zadania jest firma : Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc z siedzibą 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty budowlane na drodze mają trwać do 30.09.2018r. Mając na uwadze zakres robót na przedmiotowej drodze powiatowej będą występować utrudnienia w przejezdności (zawężenie pasa ruchu, mijanki, wprowadzenie świateł. Za powstałe utrudnienia przepraszam i proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: