Menu

Przerwy w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz harmonogram pracy i dyżurów w oddziałach przedszkolnych, rok szkolny 2017/2018

PRZERWY W PRACY PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

JEDNOSTKA                    PRZERWA
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

19- 23 lutego

9 lipca- 31 sierpnia

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju 16 lipca- 31 sierpnia
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach 1-31 lipca
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

12- 16 lutego

16- 31 lipca

1-17 sierpnia

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie

12-23 lutego

25 czerwca- 31 sierpnia

Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach

19- 23 lutego

2- 20 lipca

6- 31 sierpnia

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

19-23 lutego

2 lipca-26 sierpnia

Przedszkole Samorządowe w Mogilanach ISKIERKA z Oddziałem w Libertowie

- w Mogilanach

- w Libertowie

               1- 31 sierpnia oraz

                  

               16- 31 lipca

                 2-13 lipca

HARMONOGRAM PRACY I DYŻURÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ CENTRUM ŻYWIENIA - FERIE ZIMOWE I FERIE LETNIE

             Rok szkolny 2017/2018

Jednostka* Termin Czas pracy oddziału
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

12- 16 lutego

2- 6 lipca

8.00- 15.00

7.00- 17.00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

12- 23 lutego

2- 13 lipca

7.00- 17.00

7.00- 17.00

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

12- 23 lutego

1- 31 sierpnia

7.00- 17.00

7.00- 17.00

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

19-23 lutego

2-13 lipca

20-31 sierpnia

7.00- 17.00

7.00- 17.00

7.00- 17.00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach

12- 16 lutego

23 lipca- 3 sierpnia

7.00- 17.00

7.00- 17.00

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

12-16 lutego

27-31 sierpnia .

8.00-15.00

7.00-15.00

Przedszkole Samorządowe w Mogilanach ISKIERKA z Oddziałem w Libertowie

- w Mogilanach

- w Libertowie

2 lipca- 31 lipca

2-15 lipca

16- 31 lipca

6.30- 17.00

Centrum Żywienia

12- 24 lutego

1- 31 lipca

6.00- 14.00

*Oddziały przedszkolne we wszystkich wymienionych placówkach oświatowych pracują do 30 czerwca 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz harmonogramu pracy i dyżurów w oddziałach przedszkolnych.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: