Menu

Ulga na start – Firma bez ZUS w 2018

W styczniu 2018 r.  Sejm uchwalił Konstytucję Biznesu, czyli pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Wraz z nią wprowadzona została tzw. “ulga na start”, czyli zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek ZUS.  „Ulga na start” została uchwalona w ramach ustawy Prawo przedsiębiorców i zakłada 6-miesięczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych firm. Zamiast standardowego ZUS-u przedsiębiorcy będą musieli opłacać jedynie składkę zdrowotną, która w 2018 r. wynosi 319,94 zł.

Podobnie jak w przypadku tzw. „małego ZUS-u”, z „ulgi na start” będą mogli skorzystać początkujący przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy:
•   po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą,
•   podejmują działalność gospodarczą ponownie, po upływie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) od wcześniejszej działalności i nie będą jej świadczyć dla byłego pracodawcy (u którego pracowali w danym lub poprzednim roku kalendarzowym).
 
Korzystanie z ulgi na start nie jest obowiązkowe. Każdy początkujący przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, dobrowolnie zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych.

Nowe przepisy wejdą w życie od 31 marca 2018 r. „Ulga na start” nie dotyczy osób, które założyły działalność przed tym terminem. Okres 6 miesięcy zwolnienia z ZUS należy liczyć od momentu wykonania pierwszej czynności związanej bezpośrednio z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Co ważne, po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z kolejnej ulgi, czyli tzw. małego ZUS-u. Oznacza to, że okres ulg wydłuży się z 2 lat do 2,5 roku.

Warto jednak pamiętać, że przez okres sześciu miesięcy zwolnienia z opłacania składek ZUS przedsiębiorca nie będzie zgłoszony do ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że nie będzie mógł pójść na zwolnienie lekarskie ani odprowadzać kapitału na emeryturę.

Ponieważ Art. 18. 1. ustawy Prawo przedsiębiorców wyklucza przedsiębiorców, którzy zamierzają świadczyć usługi dla byłego pracodawcy (takie same, jakie świadczyli, gdy byli zatrudnieni na umowę o pracę). Z ulgi nie będą mogły skorzystać osoby przechodzące z umowy o pracę na samozatrudnienie, czyli coraz bardziej popularne zatrudnienie w ramach umowy b2b.
 
W 2018 r. przedsiębiorców czekają również inne zmiany:
•    korzystniejsze warunki rozliczania strat podatkowych,
•    split payment, czyli nowy mechanizm opłacania podatku VAT,
•    możliwość wliczania zatrudnienia małżonka w koszty,
•    RODO, czyli nowe zasady ochrony danych osobowych,
•    likwidacja papierowych zwolnień lekarskich,
•    wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę,
•    większa ulga na badania i rozwój,
•    zmiany w zatrudnieniu twórców.
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: