Menu

Nie będzie kanalizacji sanitarnej w Mogilanach

W roku 2017 złożyłem wniosek o dofinansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Mogilanach -Wschód w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z pieniędzy unijnych w wysokości ok. 3 miliony 357 tysięcy zł przeszedł pozytywnie całą procedurę formalną i merytoryczną.
 
Zadanie obejmuje m.in. budowę 12,50 km kanałów sanitarnych oraz przyłączenie ok. 212 budynków znajdujących się na ulicach: Świątnickiej, Działy, Krótkiej, Leszczynowej, Cegielnianej, Leśnej, Górskiej, Markoszów, Klonowej, Brzozowej, Akacjowej i Jaworowej. Szacowana wartość zadania to 9.400.413,54 zł. Wartość zadania została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich. Rzeczywista wartość zadania zostałaby określona dopiero po wyłonieniu wykonawcy zadania oraz inspektorów nadzoru.  
 
Pismem z dnia 21 lutego 2018 r. Wójt Gminy Mogilany został zaproszony przez Departament Funduszy Europejskich Województwa Małopolskiego do podpisania umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Mogilanach -Wschód. Zgodnie z Uchwałą Nr 235/18 podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego, dofinansowanie w/w inwestycji z pieniędzy unijnych to ponad 3 miliony 357 tysięcy zł z terminem realizacji w 2018 r.
 
Radni opozycyjni doprowadzili do paraliżu Radę Gminy Mogilany. Rada nie uchwaliła budżetu oraz innych potrzebnych uchwał. Nie mając  zabezpieczonych w budżecie Gminy środków finansowych na realizację tego zadania, Wójt nie może podpisać w/w umowy. Zatem skorzystanie z tych pieniędzy, jak i budowa kanalizacji Mogilanach -Wschód jest niemożliwa.
 
Wobec powyższego czynione są starania o przedłużenie terminu podpisania umowy licząc, że uda się jeszcze „uratować” te 3 miliony 357 tysięcy zł pieniędzy unijnych, jednakże jest to uzależnione od zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych, co może zrobić tylko Rada Gminy Mogilany. Oceniam jednak, że realne szanse na „uratowanie” dofinansowania jest małe, gdyż w tej chwili nie ma kto zwołać posiedzenia Rady Gminy Mogilany, a Rada nie obraduje już od ok. 4 miesięcy.

Jednocześnie pragnę zdementować fałszywe informacje krążące po Gminie, że kanalizacja sanitarna dla miejscowości Mogilany, część wschodnia, nie będzie wykonywana z powodu braku zgody mieszkańców na lokalizację przepompowni na terenie ich nieruchomości.
 
 
Wójt Gminy Mogilany
mgr Piotr Piotrowski
 
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: