Menu

696 349 zł na przebudowę ul. Bema w Gaju - kolejna stracona dotacja

W roku 2017 podjęto starania o pozyskanie środków na przebudowę drogi gminnej nr 600628 ul. Bema w miejscowości Gaj z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 realizowanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Mimo uzyskania dofinansowania Gmina nie będzie w stanie wykorzystać dotacji i zrealizować tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Zadanie było uwzględnione w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Gminy, wymagane 50% wkładu własnego miało zostać sfinansowane ze środków własnych Gminy. Jednak inwestycja nie znalazła się w budżecie ustalonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Bez zabezpieczenia w budżecie Wójt nie może zawrzeć umowy z Wojewodą w terminie wyznaczonym do 30 kwietnia br. i przystąpić do realizacji zadania.
 
Są to kolejne fundusze pozyskane a następnie, przez brak funkcjonowania Rady Gminy, utracone. Szkoda tym bardziej, że przebudowa drogi była powiązana z kanalizacją wsi Gaj. ul. Bema w miejscowości Gaj
 
 
dotacja na ul. Bema w Gaju

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: