Menu

Pismo Pana Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód łowieckich

W związku z licznie pojawiającymi się glosami, związanymi z problemem w realizacji zadań nałożonych przez nowelizację ustawy z 22 marca 2018 r., która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.  – Prawo łowieckie, w kwestii szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych m.in. przez sołtysów. Minister Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą, aby przedstawiciele dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich zawierali porozumienia z rolnikami, w drodze ugody, poza procedurą dochodzenia odszkodowania wskazaną w ustawie - Prawo łowieckie.

Ugoda może być zawarta na zasadach zawartych w ustawie – Kodeks cywilny. Jednak gdy ugoda nie wyczerpie całości roszczenia tj. gdy poszkodowany rolnik nie zgodzi się z wysokością odszkodowania, może odwołać się  do nadleśniczego.  

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: