Menu

Rekrutacja Małopolski e-Senior

Trwa rekrutacja do projektu pn. ,,Małopolski e-Senior” realizowanego przez Instytut Myśli Innowacyjnej  we współpracy z Gminą Mogilany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera oraz internetu. W ramach programu organizowane będą bezpłatne szkolenia na terenie Gminy  w wymiarze 15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spotkania animacyjne.

Projekt prowadzony będzie w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Terminy konkretnych zajęć w podziale na grupy zostaną podane po przeprowadzonej rekrutacji.

Po zakończonym szkoleniu  każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie na własność  tablet. Warunkiem jest udział  w min. 60 % zajęć.
 
Kandydat aplikujący do udziału w Projekcie musi spełniać poniższe kryteria:
- osoba w wieku 65 lat i więcej
- zamieszkująca obszar Gminy Mogilany
 
Tematem spotkań będą:
- Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
- Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
- Moja pierwsza poczta elektroniczna
- Skype - bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
- Facebook - serwis społecznościowy
- Aktywność obywatelska online
- Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
- Podstawy obsługi edytora tekstu
- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
- Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
- Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
- Sprawy codzienne a Internet
- Potrzeby duchowe a Internet
- Zarządzanie swoimi finansami
- Rozrywka z Internetem
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w załączeniu lub wypełnienie w Urzędzie Gminy Mogilany pokój 8A.
 
Załączniki do pobrania:
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: