Menu

KOLEJNA KAPLICZKA BĘDZIE ODNOWIONA

Sejmik Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2018. Gmina Mogilany otrzymała dofinansowanie w wysokości 8000 zł na Renowację kamiennej kapliczki „Na Kopcach” z 1878 roku w Chorowicach.

Zabytkowa kapliczka powstała za czasów wójta Andrzeja Kondeli usytuowana jest przy drodze prowadzącej z Mogilan do Chorowic obok tzw. „Kopców”. Inskrypcja Gmina Chorowice – fundatorowie proszą o troje pozdrowienia Anielskiego za dusze w czasie cholery w roku1873 zmarłych tu spoczywających wskazuje, że kapliczka powstała w miejscu pochówku osób zmarłych w czasie epidemii cholery i ma charakter tzw. kapliczki „morowej”.

Stan zachowania kapliczki jest bardzo zły i wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Biorąc pod uwagę stan zachowania obiektu, jego wartość artystyczno-historyczną oraz znaczenie dla mieszkańców miejscowości, staraniem Sołectwa Chorowice przygotowany został program prac konserwatorskich, który został już uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca prac.

Renowacja zostanie sfinansowana ze środków Gminy Mogilany, Sołectwa Chorowice oraz Województwa Małopolskiego.
Autorka zdjęcia: Agata Mielczarek
 
Informacja nt. procedury wyłonienia wykonawcy w BIP:
https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1448220,wykonanie-zadania-pn-renowacja-kamiennej-kapliczki-na-kopcach-z-1878-roku-w-chorowicach.html

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: