Menu

Nowe ceny wody i ścieków, od 20 czerwca 2018 r.

Urząd Gminy Mogilany informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr KR.RET.070.275.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., zostały zatwierdzone nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mogilany.
Nowe ceny wody i ścieków (zawierające 8% podatku VAT) nie ulegają zmianie i obowiązują od dnia 20 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Ceny są przedstawione w poniższej tabeli.

 

Grupa odbiorców Cena wody
brutto
[zł/m3]
Cena ścieków
brutto
[zł/m3]
Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy
 4,51
4,71

Przedsiębiorcy
 4,78
4,71

Abonament miesięczny  3,46
0

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: