Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Straty w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Mogilany, informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska. Szczegóły poniżej.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Druki wniosku oraz inne dokumenty znajdują się do pobrania pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Po wpłynięciu zgłoszeń rolników, wnioskuje się do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków o dokonanie szacunku szkód.

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

1.    Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię - 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy;
2.    Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
 
W przypadku strat powstałych wskutek suszy wnioski mogą być składane  po stwierdzeniu wystąpienia jej na podstawie systemu monitoringu suszy rolniczej, prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.  System ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.

Komunikaty są dostępne pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ

Szczegółowe informacje dla Gminy dostępne są pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ
 
Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń. Rolnik jest zobowiązany do wypełnienia upoważnienia na przetwarzanie danych osobowych.
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: