Menu

Woda warunkowo przydatna do spożycia

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w wyniku laboratoryjnej kontroli wewnętrznej wody pitnej, stwierdzono w kilku punktach sieci wodociągowej obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli. W związku z tym, Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.
"Woda dla mieszkańców jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Woda może być spożywana tylko po przegotowaniu. Woda z kranu może być wykorzystywana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych."
Powyższe ograniczenie dotyczy odbiorców wody w następujących miejscowościach:
- Włosań,
- Konary,
- Mogilany (za wyjątkiem os. Parkowe Wzgórze, oraz ulic: Skawińska, Krakowska, Nowa, Sportowa, Dębowa),
- Gaj po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7 (za wyjątkiem ulic: Widokowa, Pod Górą, Cicha, Wzgórze, Grzmiąca, Sosnowa, Pogórze, Zalesie, Wesoła, Słoneczna),
- Libertów, ul. Leśny Stok,
- Lusina, os. Dębowe, ulice: Św. Floriana, Brzegi, Kwiatowa, Stroma, Polna, Górska.
Urząd Gminy Mogilany prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania przekroczeń mikrobiologicznych. W tym celu, w dalszym ciągu będzie prowadzona dodatkowa dezynfekcja wody, zwłaszcza w końcowych odcinkach sieci wodociągowej oraz płukanie przez hydranty. Powinno to doprowadzić do właściwego stanu mikrobiologicznego wody, który pogorszył się w wyniku znacznie wyższej niż zwykle temperatury, która sprzyja rozwojowi bakterii.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: