Menu

Wywóz odpadów w 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mogilany

W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. W/w firma od dnia 1 września 2018 r. będzie odbierać odpady zmieszane z koszy jak i odpady zbierane selektywnie w workach, takich frakcji jak: papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji. Usługa będzie świadczona na dotychczasowych zasadach. Nie ulegnie zmianie częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych (nadal będzie to 2 razy w miesiącu) oraz odpadów segregowanych (1 raz w miesiącu). Odpady biodegradowalne z budynków jednorodzinnych będą odbierane 2 razy w miesiącu w okresie letnim (maj-wrzesień) a w pozostałe miesiące roku 1 raz w miesiącu. Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych na obecną chwilę nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu wysokość opłaty wynosić będzie:


W przypadku segregacji:
10,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 1 lub 2 osoby
9,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 3 lub 4 osoby
8,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 5 lub 6 osób
7,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 7 lub 8 osób
6,00 zł miesięcznie od osoby -w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez 9 i więcej osób


W przypadku nie segregacji 17,00 zł miesięcznie od osoby


Pragniemy zaznaczyć, że zmianie uległy dni wywozu odpadów. Dotychczas w większości sołectw odpady segregowane (tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio) odbierane były przy drugim odbiorze odpadów zmieszanych. Od września odbiór segregacji zostanie zmieniony (patrz harmonogramy odbioru na 2018 r.) oraz będzie świadczony samochodami przystosowanymi do odbioru tego typu odpadów.


Każdy właściciel nieruchomości w ciągu najbliższych dni otrzyma harmonogram odbioru odpadów na pozostałą część roku (wrzesień-grudzień 2018). Informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie Państwu dostarczona w późniejszym terminie. Niemniej jednak zbiórka w/w odpadów „spod domu” odbędzie się na przełomie września i października. Wszelkie informacje w tej sprawie będą również dostępne na stronie internatowej www.mogilany.pl. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: