Menu

Szacowanie szkód łowieckich – nowelizacja przepisów

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Więcej informacji poniżej.
23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r.

 – Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Po nowelizacji ustawy przedstawiciel Gminy – przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy (sołtys, przewodniczący zarządu osiedla) nie wchodzi w skład komisji szacującej szkody łowieckie. Gmina również nie jest stroną postępowania.

W związku z powyższym, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania od dnia 23 sierpnia 2018 r. należy składać do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Obwody kół łowieckich funkcjonujące na terenie administracyjnym Gminy Mogilany:

•    Obwód nr 95 - Koło Łowieckie „ORZEŁ”
ul. Sieprawska 21 Olszowice
32-040 Świątniki Górne
•    Obwód nr 96 - Koło Łowieckie „LUTY TUR”
31-426 Kraków, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 14/58
•    Obwód nr 113 - Koło Łowieckie „SZARAK”
32-052 Radziszów, ul. Podlesie 137
•    Obwód nr 112 - Koło Łowieckie „PONOWA”
32-447 Siepraw 555

Z dniem 23 sierpnia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Więcej informacji znajduje się poniżej.
 
Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z art. 46 ust. 2 zmienianej ustawy – Prawo łowieckie, od 23 sierpnia 2018 roku  dokonuje Zespół składający się z:

1.    przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2.    przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3.    właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 
Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:

1.    imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2.    wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3.    wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Tryb postępowania w sprawie szacowania pozostaje niezmieniony.

Po nowelizacji ustawy przedstawiciel Gminy – przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy (sołtys, przewodniczący zarządu osiedla) nie wchodzi w skład komisji szacującej szkody łowieckie. Gmina również nie jest stroną postępowania.

W związku z powyższym, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania od dnia 23 sierpnia 2018 r. należy składać do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: