Menu

INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 788 z późn. zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni (tj. od 26.09.2018r. do 26.11.2018r.) projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2019 – 2028 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

Z zapisami projektu można zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy Mogilany Referacie Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w pokoju 10A, w godzinach: poniedziałek 7-16.30, wtorek-czwartek 7-15, piątek 7-13.30.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (upul) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz numeru działki, której uwagi dotyczą. Starosta Krakowski w drodze decyzji dokona uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczenia podatku leśnego.

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: