Menu

Jak dodać w CEIDG zarządcę sukcesyjnego.

25 listopada 2018 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają zabezpieczenie zmian pokoleniowych w firmach i pozwalają na zachowanie ciągłości działania w przypadku śmierci przedsiębiorcy.


Dzięki temu przedsiębiorca może wyznaczyć tzw. zarządcę sukcesyjnego. Wpis zarządcy sukcesyjnego następuje przy użyciu formularza CEIDG-ZS, który jest załącznikiem do wniosku CEIDG-1. Formularze są dostępne na stronie CEIDG w zakładce "Formularze i instrukcje" od 25 listopada 2018 roku.


Więcej informacji na temat sukcesji znajduje się tu: https://Biznes.gov.pl/sukcesja

Poradnik jak dokonać wpisu zarządcy sukcesyjnego w CEIDG

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: