Menu

ZGŁOSZENIE VAT-R

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przypominamy o możliwości dołączenia do wniosku o wpis w CEIDG zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. 
 Przedsiębiorca może złożyć formularz VAT-R: 
1) elektronicznie podpisując go zaufanym profilem lub podpisem elektronicznym 
2) w formie papierowej w urzędzie gminy. 

Pracownik gminy, który otrzymał wniosek VAT-R w formie papierowej przesyła go drogą elektroniczną za pośrednictwem CEIDG  do urzędu skarbowego. 
Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R  "podpisane" przez pracownika urzędu gminy (zaufany profil albo podpis elektroniczny) jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z  2018 r. poz. 1106), uznawane za podpisane prawidłowo. 

Więcej informacji na stronie: finanse.mf.gov.pl oraz biznes.gov.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: