Menu

Zgnilec amerykański pszczół - część Gminy Mogilany została uznana za obszar zapowietrzony

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i myślenickiego, część Gminy Mogilany została uznana za obszar zapowietrzony i  jest to teren ograniczony.
W związku ze sposobem przenoszenia się choroby - m. in. poprzez obumarłe larwy pszczół, zakażone produkty pszczele i sprzęt pasieczny, w ww. Rozporządzeniu wyznaczony został obszar zapowietrzony, na którym zostały wprowadzone zakazy i nakazy mające na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania:
 
  • nakazuje się wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii,
  • niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół właściwemu miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii,
  • zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii,
  • zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego do czasu uchylenia rozporządzenia.
W przypadku podejrzenia wystąpienia tej choroby w pasiece pszczelarz jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii, najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.  
 
Zgnilec amerykański mapa
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: