Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH „500+” OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach – Sekcja świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, informuje o możliwości składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2019/2021, elektronicznie od dnia 1 lipca 2019 r. oraz papierowo od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

 • Brak kryterium dochodowego - oznacza to, iż od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze          będzie przysługiwać NA KAŻDE DZIECKO w rodzinie, do ukończenia przez nie 18. roku życia.
 • Brak wymogu ustalenia alimentów - dotychczas, osoba samotnie wychowująca dziecko, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, była zobowiązana do przedłożenia tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, dotyczącego ustalenia na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego. Wprowadzona zmiana w ustawie powoduje, iż przyznanie świadczenia nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów
  na dziecko od drugiego rodzica.
 • Poszerzenie kręgu osób uprawnionych świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać:
  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje
   na utrzymaniu opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej;
 • Wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu (liczonego od dnia urodzenia dziecka), na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Dzięki temu, rodzice którzy złożą wniosek o świadczenie w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, dostaną wyrównanie świadczenia począwszy od dnia narodzin.
 • Szczególny, 3-miesięczny termin obowiązywać również będzie w przypadku zgonu jednego
  z rodziców
  , któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Pozwoli to na zachowanie ciągłości przyznania świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców. Wystarczy wówczas, aby w ciągu 3 miesięcy
  od zaistniałego zdarzenia, drugi rodzic złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko. Dzięki temu prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od dnia śmierci rodzica, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia następnego miesiąca, po którym zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
 • Zmiana w sposobie informowania Strony o wyniku rozpatrzenia wniosku. Dotychczas, wnioskodawca otrzymywał decyzję administracyjną o przyznaniu, bądź odmowie prawa
  do świadczenia wychowawczego. Od 1 lipca 2019 r. nastąpi rezygnacja z wydawania decyzji administracyjnej w przypadku przyznania prawa do świadczenia. Na wzór świadczenia „Dobry Start”, . W przypadku braku adresu e-mail, informację będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS.
 • Przesunięcie okresu zasiłkowego - obecnie okres zasiłkowy trwa od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Nowelizacja ustawy przewiduje zmianę od 2021 r., gdzie nowy okres zasiłkowy obowiązywał będzie od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego, a wnioski przyjmowane będą już od 1 lutego 2021 r.

W sprawie wniosków złożonych do 30 czerwca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane będą do 30 września 2019 r.                                                                                                            
W sprawie wniosków złożonych po 30 czerwca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane będą do 31 maja 2021 r.                                                                                                                    
W przypadku osób, które w okresie zasiłkowym 2018/2019 mają już przyznane prawo do świadczenia do 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dziecko, już od 1 lipca 2019 r. powinny złożyć jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci do 18 r.ż. Wówczas, prawo do świadczenia na najstarsze dziecko, na które rodzice dotychczas nie składali wniosku, będzie przyznane od 1 lipca 2019 r., natomiast
od 1 października 2019 r. zostanie przyznane prawo na pozostałe dzieci (na które są już przyznane świadczenia do 30 września 2019 r.)

Należy pamiętać, że aby otrzymać wyrównanie świadczenia od lipca br., rodzic pierwszego dziecka powinien złożyć wniosek do dnia 30 września 2019 r.

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OD 2019 R.
DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU DATA ROZSTRZYGNIĘCIA I WYPŁATY
1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. Z wyrównaniem od lipca, do 31 października 2019 r.
1 – 30 września 2019 r. Z wyrównaniem od lipca, do 30 listopada 2019 r.
1 – 31 października 2019 r. Z wyrównaniem od października, do 31 grudnia 2019 r.
1 – 30 listopada 2019 r. Z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 r.
1 grudnia   2019 r. – 31 stycznia 2020 r. Z wyrównaniem od grudnia, do 29 lutego 2020 r.
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OD 2021 R.
DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU DATA ROZSTRZYGNIĘCIA I WYPŁATY
1 lutego – 30 kwietnia 2021 r. Do 30 czerwca 2021 r.
1 – 31 maja 2021 r. Do 31 lipca 2021 r.
1 – 30 czerwca 2021 r. Do 31 sierpnia 2021 r.
1 – 31 lipca 2021 r. Do 30 września 2021 r.
1 – 31 sierpnia 2021 r. Do 31 października 2021 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. oraz w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r.

W przypadku formy elektronicznej, wniosek o świadczenie można złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego, z tego:

 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną;
 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym
  do spraw informatyzacji;

Miejsce i godziny przyjmowania wniosków:

Wnioski w wersji papierowej będzie można składać od 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, 32-031 Mogilany, ul. Rynek 2, I piętro budynku Urzędu Gminy Mogilany,
w godzinach pracy urzędu, tj.:

 • Poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • Wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: