Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo - Komunalnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo - Komunalnej

w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 13.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

 Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Skarg, Wniosków   i Petycji.

I. Dyskusja i opiniowanie uchwał :

 1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania,
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2018 r.,
 3. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2018 r.,
 4. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018  Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata  2019 – 2025,
 6. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia
  30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany
  ,
 7. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2018,
 8. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mogilany,
 9. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mogilany,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany,
 11. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

II. Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczo-Komunalnej

                                                                                                   Jan Marek

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: