Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
 
w dniu 26 września 2019 roku o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany


Porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2019 – 2025,
3.    zmiany Uchwały Nr XIII/116/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mogilany,
4.    przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”,
5.    przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021 – 2030,
6.    udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach,
7.    upoważnienia kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany,
8.    uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany,
9.    przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
10.    upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia porozumienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina,
ul. Radziszowska 11, w sprawie przyjęcia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skawinie, Sp. z o.o.  ścieków pochodzących z zachodniej części Gminy Mogilany.
11.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą,
12.    wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości.
V.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
VI.    Interpelacje i zapytania.
VII.    Wolne wnioski.
VIII.    Zamknięcie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: