Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej

w dniu 26 września 2019 roku o godz. 9.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Skarg, Wniosków   i Petycji.

Porządek posiedzenia:

I. Dyskusja i opiniowanie uchwał :

 1. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2019 – 2025,
 3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mogilany,
 4. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”,
 5. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021 – 2030,
 6. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach,
 7. w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany,
 8. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany,
 9. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
 10. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia porozumienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina,
  ul. Radziszowska 11, w sprawie przyjęcia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  w Skawinie, Sp. z o.o.  ścieków pochodzących z zachodniej części Gminy Mogilany.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Zarządem Powiatu Krakowskiego dotyczącego przejęcia zadania publicznego zarządzania drogą,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
II. Sprawy bieżące.
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetowej

Zofia Węglarz

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: