Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 24 października 2019 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

 Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Skarg, Wniosków   i Petycji.

Porządek posiedzenia:
I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019  Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
2.    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata    2019 – 2025,
3.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Mogilany”,
4.    w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości,
5.    w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6.    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
7.    w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XII/134/2019 z dnia 26 września 2019 r., w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia porozumienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11, w sprawie przyjęcia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie, Sp. z o.o. ścieków pochodzących   z zachodniej części Gminy Mogilany,
8.    w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego,
9.    w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
II.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jadwiga Chachlica

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: