Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Logo

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany


Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się


w dniu 24 października 2019 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 


Porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2019 – 2025,
3.    udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Mogilany”,
4.    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości,
5.    szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6.    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
7.    zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XII/134/2019 z dnia 26 września 2019 r., w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia porozumienia
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina,
ul. Radziszowska 11, w sprawie przyjęcia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 w Skawinie, Sp. z o.o.  ścieków pochodzących z zachodniej części Gminy Mogilany.
8.    ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego,
9.    wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
V.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.
VI.    Informacja Wójta Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.
VII.    Interpelacje i zapytania.
VIII.    Wolne wnioski.
IX.    Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

Zbigniew StaszczakNa podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję              XIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 24 października 2019 roku o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:

       I.            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

    II.            Przedstawienie porządku obrad.

III.            Informacja Wójta Gminy Mogilany.

IV.            Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

1.      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,

2.      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2019 – 2025,

3.      udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania         pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Mogilany”,

4.      wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilany nieruchomości,

5.      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                i mieszkaniach chronionych,

6.      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

7.      zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XII/134/2019 z dnia 26 września 2019 r., w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mogilany do zawarcia porozumienia
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina,
ul. Radziszowska 11, w sprawie przyjęcia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skawinie, Sp. z o.o.  ścieków pochodzących z zachodniej części Gminy Mogilany.

8.      ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego,

9.      wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

    V.            Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.

VI.            Informacja Wójta Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.

VII.            Interpelacje i zapytania.

VIII.            Wolne wnioski.

IX.            Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Zbigniew Staszczak

 

Podziel się na:
© Mogilany.pl. 2014 Projekt i wykonanie Canviar.pl