Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

  Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
 
w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
Porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2019 – 2025,
3.    zmiany uchwały Nr XIII/143/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
4.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sułoszowa w sprawie ponoszenia kosztów, wynikających z art. 34 indeks 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.     o związkach zawodowych,
5.    zmiany Uchwały Nr VI/72/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r.  w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2019 – 2020,
6.    uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
7.    zmiany uchwały Nr VII/90/2019 Rady Gminy Mogilany w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
V.    Interpelacje i zapytania.
VI.    Wolne wnioski.
VII.    Zamknięcie obrad sesji.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: