Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 13.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

 Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Skarg, Wniosków   i Petycji.

  Porządek posiedzenia:

I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku,
2.    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilany na lata 2019 – 2025,
3.    w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
4.    w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2020,
5.    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2020 – 2028,
6.    w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2020,
7.    w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany,
8.    w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mogilany,
9.    w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Podedworze w Mogilanach,
10.    w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Mogilany oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
11.    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Mogilany na rok 2020.
II.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: