Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję  XVII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się

w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 14.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany,
2.    określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mogilany na rok szkolny 2019/2020,
3.    trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
4.    przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilany na lata 2020-2023          z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027,
5.    przekazania do załatwienia wg właściwości petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa,
6.    przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020,
7.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Mogilany do ośrodków wsparcia, w tym do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
8.    ustalenia planu pracy Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
9.    ustalenia planu pracy Komisji Gospodarczo - Komunalnej Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
10.    przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
11.    ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
12.    ustalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
13.    powołania doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany.
V.    Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2019 r.
VI.    Interpelacje i zapytania.
VII.    Wolne wnioski.
VIII.    Zamknięcie obrad sesji.


          PRZEWODNICZĄCY

          RADY GMINY

         Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: