Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

 Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Skarg, Wniosków   i Petycji.

Porządek posiedzenia:
I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.    w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Mogilany,
2.    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mogilany na rok szkolny 2019/2020,
3.    w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
4.    w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilany na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027,
5.    w sprawie przekazania do załatwienia wg właściwości petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa,
6.    w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020,
7.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Mogilany do ośrodków wsparcia,         w tym do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
8.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
9.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarczo - Komunalnej Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
10.    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na     2020 rok,
11.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany na 2020 rok,
12.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany na     2020 rok,
13.    w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany.
II.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

Maria Kotarba

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: