Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Informacja Wójta Gminy Mogilany dla przedsiębiorców

Drodzy Przedsiębiorcy z Gminy Mogilany,

Obecna sytuacja, zarówno w kraju, jak i w naszej małej Ojczyźnie - Gminie Mogilany, jest dla nas wszystkich trudna i zupełnie nieznana. Mam pełną świadomość, że wielu z Was boryka się z poważnymi problemami finansowymi z powodu zmniejszonych przychodów, a nawet konieczności zawieszenia bądź likwidacji działalności gospodarczej lub spółki. Wasze wieloletnie starania i ciężka praca wystawione zostały na potężną próbę. Nie wiemy do końca, jak będą wyglądały następne miesiące, na pewno zmieni się status i stopa życia naszych mieszkańców i zmniejszy się ich siła nabywcza, bowiem wielu z nich niestety straciło lub straci pracę.

Chciałbym przekazać wszystkim Przedsiębiorcom słowa wsparcia oraz prosić, aby wszelkie decyzje były przemyślne pod kątem skutków. To Wy do tej pory byliście lokomotywą pociągową w naszej Gminie, to Wasze dochody zasilały budżet naszego samorządu i pozwalały na realizację wielu inwestycji. Podkreślałem to wielokrotnie podczas naszych noworocznych „Spotkań z Przedsiębiorcami”. To Wy pomagaliście Gminie, a teraz przyszła pora, aby Gmina, na miarę swoich możliwości - pomogła Wam. Pamiętajcie, że jestem z Wami, ale równocześnie jestem zobowiązany do dbałości o budżet Gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.


Dlatego już dziś pragnę poinformować Was o możliwych formach wsparcia, które przedstawiają się następująco:


I. ULGI FINANSOWE
 

1. Podatki:

1) odroczenie terminu płatności podatku (m.in. od nieruchomości, od środków transportu) lub rozłożenia jej na raty;
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej (w tym w podatku od nieruchomości i/lub od środków transportu), wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na w/w podatek;
3) umorzenie w całości bądź w części zaległości podatkowej (w tym w podatku od nieruchomości i/lub od środków transportu), odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.


2. Należności cywilnoprawne:

1) odroczone terminu spłaty lub rozłożenie na raty płatność należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
2) umorzenie w całości bądź w części należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

W/w formy wsparcie możliwe są jednakże na wniosek podatnika/zobowiązanego.

O zastosowanej formie wsparcia (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia w całości bądź w części) decydować będzie treść wniosku oraz sytuacja finansowo-gospodarcza i długość trwania okresu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego


II. WSPARCIE MERYTORYCZNE

1. bezpłatne telefoniczne porady prawne dla przedsiębiorców – w każdy poniedziałek w godz.13.00 do 16.00, po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 12 444 52 31 (sekretariat urzędu).

2. bieżąca, aktualizowana informacja dotycząca pomocy oraz wsparcia dla przedsiębiorców na stronie: www.mogilany.pl

3. pomoc ze strony pracowników Urzędu Gminy Mogilany w kwestii wniosku oraz wymaganych dokumentów do uzyskania w/w ulg finansowcy tel.: 12 270 10 13 wew. 236 (podatki).


 

Oczekuję także na Wasze sugestie, zapewniając, że każdy pomysł zostanie przeanalizowany w gronie osób kompetentnych, pod kątem możliwości wdrożenia, łącznie z Państwa udziałem, w myśl zasady „Nic o Was – bez Was”.

Jestem przekonany, że razem pokonamy wszelkie trudności! Życzę Wam dużo zdrowia.

Wójt Gminy Mogilany
mgr Piotr Piotrowski

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: