Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z  późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 27 maja 2020 roku, początek o godz. 14.00, zarządzając jednocześnie obradowanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Skarg, Wniosków   i Petycji.

 Porządek posiedzenia:


I.    Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2020 rok Nr XVI/159/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 roku,
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
4.    udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2020,
5.    w sprawie przekazania z budżetu Gminy środków  finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
6.    w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
7.    w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych         w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”,
8.    w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi, przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany, także dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne,
9.    w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze   dla   nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany.
10.    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2020/2021,
11.    w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
II.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

Maria Kotarba

 
                                                                                              

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: