Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z  późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Mogilany, na dzień 28 maja 2020 roku, początek o godz. 14.00, zarządzając jednocześnie obradowanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2020 rok Nr XVI/159/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 roku,
2.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
4.    udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2020,
5.    przekazania z budżetu Gminy środków  finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
6.    przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
7.    wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”,
8.    Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi, przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany, także dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne,
9.    kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze   dla   nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany.
10.    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilany, na rok szkolny 2020/2021,
11.    Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
V.    Interpelacje i zapytania.
VI.    Wolne wnioski.
VII.    Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Mogilany

Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: