Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
Porządek obrad:

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Przedstawienie porządku obrad.
III.Informacja Wójta Gminy Mogilany w okresie międzysesyjnym.
IV.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mogilany za 2019 r.
V.Debata nad Raportem o stanie Gminy Mogilany za 2019 r.
1.Głosy radnych.
2.Głosy mieszkańców.
VI.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania.
VII.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mogilany za   2019 r.
VIII.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu     z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2019 r.
IX.Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2019 r.
X.Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mogilany za 2019 r.
XI.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 r.
XII.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2019 r.
XIII.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2019 r.
XIV.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
XV.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2019 r.
XVI.Dyskusja i podjęcie uchwał:
1.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2020 rok Nr XVI/159/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 roku,
2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.w sprawie emisji obligacji gminnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
4.w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/192/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”,
5.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2020,
6.w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Mogilany o obniżenie opłat za śmieci,
7.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części  miejscowości Lusina,
8.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mogilany.
XVII.Interpelacje i zapytania.
XVIII.Wolne wnioski.
XIX.Zamknięcie obrad sesji.

 
 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Mogilany

Zbigniew Staszczak

 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: