Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Oświatowo – Społecznej.
 
Porządek posiedzenia:

I.Dyskusja i opiniowanie uchwał :
1.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania,
2.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2019 r.,
3.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2019 r.,
4.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2020 rok
Nr XVI/159/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2019 roku,
5.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
6.w sprawie emisji obligacji gminnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
7.w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/192/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”,
8.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2020,
9.w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Mogilany o obniżenie opłat za śmieci,
10.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części  miejscowości Lusina,
11.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mogilany.
II.Sprawy bieżące.
 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Oświatowo - Społecznej

Mateusz Paszta

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: